Beheer

Onze afdeling beheer wordt opgesplitst in twee domeinen, syndicus en rentmeesterschap.

BEHEER

Als syndicus doen wij het beheer van gebouwen in mede-eigendom. Dit houdt o.a. het volgende in:
1. Administratief beheer
Briefwisseling, bijeenroepen jaarlijkse vergadering, dagorde samenstellen, verslagen opstellen, reglement inwendige orde, beheer alle wettelijke vergunningen, …
2. Technisch beheer
Dringende herstellingen laten uitvoeren, offertes opvragen zoals beslist in de algemene vergadering, kleine defecten laten controleren en herstellen, regelmatig bezoek aan het gebouw ter controle van de technische zaken, …
3. Financieel beheer
Beheer van bankrekening op naam van vereniging van mede-eigenaars, ontvangen van provisies mede-eigenaars, betalingen uitvoeren van de facturen op naam van vereniging van mede-eigenaars, opstellen kostenstaat ter goedkeuring van de algemene vergadering, jaarlijks persoonlijke historiek per eigenaar opstellen, bij verkoop afrekening opmaken voor de notaris, het in stand houden van de jaarlijkse boekhouding, …

RENTMEESTER

Als rentmeester doen wij ook het beheer van gebouwen en ander onroerend goed met 1 eigenaar:
1. Nieuwe huurder
Wij zoeken een nieuwe huurder en stellen het huurcontract op, maken de plaatsbeschrijving op, blokkeren de waarborg op een huurwaarborgspaarrekening bij de bank, registratie van alle documenten, ….
2. Financieel beheer
Alle huurgelden ontvangen, kosten betalen, maandelijks overzicht aan eigenaar met doorstorting saldo
3. Toezicht uitoefenen op het gebouw
4. Verkoop van het onroerend goed
Alle noodzakelijke gegevens aan de instrumenterende notaris doorgeven
5. De eigenaar wordt volledig ontlast en ontvangt maandelijks zijn opbrengst van zijn eigendom

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.